Hoppa till innehållet

Betingelser

Inledning

Välkommen till Tinecos officiella butik, som ägs och drivs av Tineco Intelligent Technology Co., Ltd. Genom att använda vår webbplats samtycker du till att följa och vara bunden av följande användarvillkor. Läs igenom följande villkor noggrant innan du går in på och använder vår webbplats och våra tjänster. Om du inte godkänner dessa villkor bör du inte använda vår webbplats. Termen "TINECO", "Tineco officiella butik", "oss", "vi" eller "vår" syftar på Tineco Intelligent Technology Co., Ltd. och alla dess dotterbolag som är auktoriserade att bära namnet "TINECO". Termen "du" syftar på användaren eller tittaren på vår webbplats.

Användarrepresentationer

Genom att använda webbplatsen intygar och garanterar du att:

(1) all registreringsinformation som du skickar kommer att vara sann, korrekt, aktuell och fullständig;

(2) du kommer att upprätthålla riktigheten av sådan information och omedelbart uppdatera sådan registreringsinformation vid behov;

(3) du har rättskapacitet och du samtycker till att följa dessa användarvillkor;

(4) Vår webbplats riktar sig inte till och är inte avsedd att locka barn under 13 år. Du representerar och garanterar att du är minst 13 år gammal eller besöker vår webbplats under överinseende av en förälder eller vårdnadshavare.

(5) du inte är minderårig i den jurisdiktion där du bor [ eller om du är minderårig har du fått föräldrarnas tillstånd att använda webbplatsen];

(6) du kommer inte åt sidan på automatiserade eller icke-mänskliga sätt, vare sig genom en bot, ett skript eller på annat sätt;

(7) du kommer inte att använda webbplatsen för något olagligt eller obehörigt ändamål;

(8) din användning av webbplatsen kommer inte att bryta mot någon tillämplig lag eller förordning.

Om du tillhandahåller någon information som är osann, felaktig, inte aktuell eller ofullständig, har vi rätt att stänga av eller avsluta ditt konto och vägra all aktuell eller framtida användning av webbplatsen (eller någon del av den). < /p>

Användarregistrering

Du kan behöva registrera dig på webbplatsen. Du samtycker till att hålla ditt lösenord konfidentiellt och kommer att ansvara för all användning av ditt konto och lösenord. Vi förbehåller oss rätten att ta bort, återkräva eller ändra ett användarnamn du väljer om vi efter eget gottfinnande fastställer att ett sådant användarnamn är olämpligt, obscent eller på annat sätt stötande.

Godkännande av avtal

Du samtycker till villkoren som anges i dessa användarvillkor med avseende på vår webbplats. Detta avtal utgör hela och enda avtalet mellan oss och dig, och ersätter alla tidigare eller samtidiga avtal, representationer, garantier och överenskommelser med avseende på vår webbplats och ämnet för detta avtal. Om du bryter mot någon av dessa villkor är du förbjuden att fortsätta använda vår webbplats och våra tjänster. Vi förbehåller oss rätten att ändra vår webbplats och dessa villkor när som helst utan föregående meddelande till dig.

Personlig information

Genom att använda vår webbplats och våra tjänster samtycker du till insamling, överföring, lagring och användning av din personliga information av oss enligt beskrivningen ytterligare i vår sekretesspolicy.

Affiliate-program och länkar

Knapparna på vår webbplats kan innehålla affiliate-länkar, och när du klickar på dessa knappar kan vi tjäna pengar på dina klick.

APP-behörigheter

När du använder appar som skapats av oss kan du ge oss vissa behörigheter för din enhet.

Immateriella rättigheter

Innehållet, organisationen, grafiken, bilderna, logotyperna, ikonerna, ljudklippen, designen, programvaran, sammanställningarna, magnetisk översättning, digital konvertering och andra frågor som rör vår webbplats är skyddade under tillämpliga upphovsrätter, varumärken och annan äganderätt (inklusive men inte begränsat till immateriella rättigheter) lagar och förordningar.Kopiering, vidaredistribution, användning eller publicering av dig av sådana ärenden eller någon del av vår webbplats, förutom vad som tillåts i avsnittet "Begränsad licens och tillåten användning", är strängt förbjuden. Du förvärvar inte äganderätt till någon artikel, dokument eller annat material som visas via vår webbplats. Publicering av information eller material på vår webbplats utgör inte ett avstående från någon rättighet till sådan information och sådant material. En del av innehållet på vår webbplats kan vara upphovsrättsskyddat verk eller immateriella rättigheter som tillhör tredje part.

Begränsad licens och tillåten användning

Du beviljas en icke-exklusiv, icke-överlåtbar, återkallbar licens (a) för att komma åt och använda vår webbplats enbart i enlighet med dessa Användarvillkor; (b) att använda vår webbplats enbart för interna, personliga, icke-kommersiella ändamål; och (c) att skriva ut diskret information från vår webbplats enbart för interna, personliga, icke-kommersiella ändamål och förutsatt att du upprätthåller all upphovsrätt och annan policy som finns däri. Ingen utskrift eller elektronisk version av någon del av vår webbplats eller dess innehåll får användas av dig i några som helst rättstvister eller skiljeförfaranden under några omständigheter.

Begränsningar och förbud mot användning

Du får inte komma åt eller använda webbplatsen för något annat ändamål än det för vilket vi gör webbplatsen tillgänglig. Webbplatsen får inte användas i samband med några kommersiella ansträngningar förutom de som är specifikt godkända eller godkända av oss.

Som användare av webbplatsen samtycker du till att inte:

 1. Hämta systematiskt data eller annat innehåll från webbplatsen för att skapa eller kompilera, direkt eller indirekt, en samling, kompilering, databas eller katalog utan skriftligt tillstånd från oss.
 2. gör någon obehörig användning av webbplatsen, inklusive att samla in användarnamn och/eller e-postadresser till användare på elektronisk väg eller på annat sätt i syfte att skicka oönskad e-post, eller skapa användarkonton på automatiskt sätt eller under falska förevändningar.
 3. Använd en inköpsagent eller inköpsagent för att göra inköp på webbplatsen.
 4. använd webbplatsen för att annonsera eller erbjuda att sälja varor och tjänster.
 5. kringgå, inaktivera eller på annat sätt störa säkerhetsrelaterade funktioner på webbplatsen, inklusive funktioner som förhindrar eller begränsar användningen eller kopieringen av något innehåll eller upprätthåller begränsningar för användningen av webbplatsen och/eller innehållet däri.
 6. / li>
 7. engagera sig i otillåten inramning av eller länka till webbplatsen.
 8. lura, lura eller vilseleda oss och andra användare, särskilt i alla försök att lära sig känslig kontoinformation som användarlösenord;
 9. göra felaktig användning av våra supporttjänster eller skicka in falska rapporter om missbruk eller tjänstefel.
 10. engagera sig i all automatiserad användning av systemet, som att använda skript för att skicka kommentarer eller meddelanden, eller använda någon datautvinning, robotar eller liknande verktyg för datainsamling och utvinning.
 11. stör, stör eller skapar en otillbörlig börda på webbplatsen eller nätverken eller tjänsterna som är anslutna till webbplatsen.
 12. försök att utge sig för en annan användare eller person eller använd en annan användares användarnamn.
 13. sälja eller på annat sätt överföra din profil.
 14. använda all information som erhållits från webbplatsen för att trakassera, missbruka eller skada en annan person.
 15. använda webbplatsen som en del av alla försök att konkurrera med oss ​​eller på annat sätt använda webbplatsen och/eller innehållet för någon intäktsgenererande strävan eller kommersiellt företag.
 16. dechiffrera, dekompilera, plocka isär eller bakåtkonstruera någon av programvaran som utgör eller på något sätt utgör en del av webbplatsen.
 17. försök att kringgå alla åtgärder på webbplatsen som är utformade för att förhindra eller begränsa åtkomst till webbplatsen eller någon del av webbplatsen.
 18. trakassera, irritera, skrämma eller hota någon av våra anställda eller agenter som är engagerade i att tillhandahålla någon del av webbplatsen till dig.
 19. ta bort meddelandet om upphovsrätt eller annan äganderätt från allt innehåll.
 20. kopiera eller anpassa webbplatsens programvara, inklusive men inte begränsat till Flash, PHP, HTML, JavaScript eller annan kod
 21. ladda upp eller överföra (eller försök att ladda upp eller överföra) virus, trojanska hästar eller annat material, inklusive överdriven användning av versaler och spam (kontinuerlig postning av upprepad text), som stör någon parts oavbrutna användning och njutning av webbplatsen eller modifierar, försämrar, stör, ändrar eller stör användningen, funktionerna, funktionerna, driften eller underhållet av webbplatsen.
 22. ladda upp eller överför (eller försök att ladda upp eller överföra) allt material som fungerar som en passiv eller aktiv informationsinsamling eller överföringsmekanism, inklusive utan begränsning, tydliga grafikutbytesformat ("gifs"), 1 × 1 pixlar, webb buggar, cookies eller andra liknande enheter (ibland kallade "spionprogram" eller "passiva insamlingsmekanismer" eller "pcms").
 23. förutom vad som kan vara resultatet av standardanvändning av sökmotorer eller webbläsare, använd, startar, utvecklar eller distribuerar alla automatiserade system, inklusive utan begränsning, någon spindel, robot, fuskverktyg, skrapa eller offlineläsare som har åtkomst till webbplats, eller använda eller starta något obehörigt skript eller annan programvara.
 24. nedvärdera, smutsa ner eller på annat sätt skada oss och/eller webbplatsen enligt vår åsikt.
 25. använd webbplatsen på ett sätt som inte är förenligt med tillämpliga lagar eller förordningar.

Användargenererade bidrag

Webbplatsen kan bjuda in dig att chatta, bidra till eller delta i bloggar, anslagstavlor, onlineforum och andra funktioner, och kan ge dig möjlighet att skapa, skicka, posta, visa, överföra, framföra, publicera , distribuera eller sända innehåll och material till oss eller på webbplatsen, inklusive men inte begränsat till text, skrifter, video, ljud, fotografier, grafik, kommentarer, förslag eller personlig information eller annat material (sammantaget "Bidrag").

Bidrag kan vara synliga för andra användare av webbplatsen och via tredje parts webbplatser. Som sådan kan alla bidrag du överför behandlas som icke-konfidentiella och icke-proprietära. När du skapar eller gör några bidrag tillgängliga, representerar och garanterar du därmed att:

 1. skapande, distribution, överföring, offentlig visning eller framförande, och åtkomst, nedladdning eller kopiering av dina bidrag gör inte intrång i äganderätten, inklusive men inte begränsat till upphovsrätt, patent, varumärke, handel hemliga eller moraliska rättigheter för tredje part.
 2. du är skaparen och ägaren av eller har de nödvändiga licenserna, rättigheterna, samtyckena, utgåvorna och tillstånden att använda och tillåta oss, webbplatsen och andra användare av webbplatsen att använda dina bidrag på något sätt som avses i Webbplatsen och dessa användarvillkor.
 3. du har skriftligt samtycke, frigivning och/eller tillåtelse från varje identifierbar individuell person i dina bidrag att använda namnet eller bilden av varje sådan identifierbar individuell person för att möjliggöra inkludering och användning av dina bidrag på något sätt övervägs av webbplatsen och dessa användarvillkor.
 4. dina bidrag är inte falska, felaktiga eller vilseledande.
 5. dina bidrag är inte oönskad eller obehörig reklam, reklammaterial, pyramidspel, kedjebrev, spam, massutskick eller andra former av uppmaning.
 6. dina bidrag är inte obscena, oanständiga, elaka, smutsiga, våldsamma, trakasserande, förtalande, förtalande eller på annat sätt stötande (enligt beslut av oss).
 7. dina bidrag hånar inte, hånar, nedvärderar, skrämmer eller missbrukar någon.
 8. dina bidrag förespråkar inte våldsamt störtande av någon regering eller hetsar till, uppmuntrar eller hotar fysisk skada mot någon annan.
 9. dina bidrag bryter inte mot någon tillämplig lag, förordning eller regel.
 10. dina bidrag bryter inte mot tredje parts sekretess eller publicitetsrättigheter
 11. dina bidrag innehåller inget material som begär personlig information från någon under 18 år eller utnyttjar personer under 18 år på ett sexuellt eller våldsamt sätt.
 12. dina bidrag bryter inte mot någon federal eller statlig lag angående barnpornografi, eller på annat sätt avsedda att skydda minderårigas hälsa eller välbefinnande;
 13. dina bidrag innehåller inga stötande kommentarer som är kopplade till ras, nationellt ursprung, kön, sexuella preferenser eller fysiska handikapp.
 14. dina bidrag bryter inte på annat sätt mot, eller länkar till material som bryter mot, någon bestämmelse i dessa användarvillkor eller någon tillämplig lag eller förordning.

All användning av webbplatsen i strid med det föregående bryter mot dessa användarvillkor och kan bland annat leda till uppsägning eller avstängning av dina rättigheter att använda webbplatsen.

Bidragslicens

Genom att publicera dina bidrag till någon del av webbplatsen [eller göra bidrag tillgängliga för webbplatsen genom att länka ditt konto från webbplatsen till något av dina sociala nätverkskonton], beviljar du automatiskt, och du intygar och garanterar att du har rätt att ge oss en obegränsad, obegränsad, oåterkallelig, evig, icke-exklusiv, överlåtbar, royaltyfri, fullt betald, världsomspännande rättighet och licens att vara värd för, använda, kopiera, reproducera, avslöja, sälja, sälja vidare, publicera , sända, titulera om, arkivera, lagra, cachelagra, framföra offentligt, visa offentligt, formatera om, översätta, överföra, klippa ut (helt eller delvis) och distribuera sådana bidrag (inklusive, utan begränsning, din bild och röst) för alla ändamål , reklam, reklam eller på annat sätt, och för att förbereda härledda verk av, eller införliva i andra verk, sådana bidrag, och bevilja och godkänna underlicenser av det föregående. Användningen och distributionen kan ske i alla medieformat och via alla mediekanaler.

Denna licens kommer att gälla för alla former, media eller tekniker som nu är kända eller utvecklas hädanefter, och inkluderar vår användning av ditt namn, företagsnamn och franchisenamn, i tillämpliga fall, och alla varumärken, tjänstemärken, handelsnamn , logotyper och personliga och kommersiella bilder du tillhandahåller. Du avsäger dig alla moraliska rättigheter i dina bidrag, och du garanterar att moraliska rättigheter inte på annat sätt har hävdats i dina bidrag.

Vi hävdar inget ägande över dina bidrag. Du behåller full äganderätt till alla dina bidrag och eventuella immateriella rättigheter eller andra äganderätter som är förknippade med dina bidrag. Vi är inte ansvariga för några uttalanden eller representationer i dina bidrag från dig i något område på webbplatsen.

Du är ensam ansvarig för dina bidrag till webbplatsen och du samtycker uttryckligen till att befria oss från allt ansvar och att avstå från alla rättsliga åtgärder mot oss angående dina bidrag.

Vi har rätt, efter eget gottfinnande, (1) att redigera, redigera eller på annat sätt ändra alla bidrag; (2) att omkategorisera eventuella bidrag för att placera dem på lämpligare platser på webbplatsen; och (3) att förhandsgranska eller radera alla bidrag när som helst och av vilken anledning som helst, utan föregående meddelande. Vi har ingen skyldighet att övervaka dina bidrag.

Tredjepartsinnehåll

Innehåll från tredje part kan visas på vår webbplats eller kan vara tillgängligt via länkar från vår webbplats. Vi är inte ansvariga för och tar inget ansvar för tredje parts innehåll. Du förstår att informationen och åsikterna i tredjepartsinnehållet endast representerar författarens tankar och varken stöds av eller speglar nödvändigtvis vår tro. Läs noggrant igenom tredjepartens policyer och praxis och se till att du förstår dem innan du gör någon transaktion.Klagomål, anspråk, bekymmer eller frågor angående produkter från tredje part bör riktas till sådan tredje part

Användarkommentarer, feedback och andra bidrag

Om du på vår begäran skickar vissa specifika bidrag (till exempel tävlingsbidrag) eller utan en begäran från oss skickar du kreativa idéer, förslag, förslag, planer eller annat material, antingen online, via e-post, med post , eller på annat sätt (gemensamt definierat som "Kommentarer"), samtycker du till att vi när som helst, utan begränsningar, kan redigera, kopiera, publicera, distribuera, översätta och på annat sätt använda i vilket medium som helst kommentarer som du vidarebefordrar till oss. Vi är och ska inte vara skyldiga (1) att hålla några kommentarer i förtroende; (2) att betala ersättning för eventuella kommentarer; eller (3) att svara på eventuella kommentarer. Vi kan, men har ingen skyldighet att, övervaka, redigera eller ta bort innehåll som vi efter eget gottfinnande fastställer är olagligt, stötande, hotfullt, ärekränkande, ärekränkande, pornografiskt, obscent eller på annat sätt stötande eller bryter mot någon parts immateriella rättigheter eller dessa användarvillkor. . Du samtycker till att dina kommentarer inte kommer att kränka någon tredje parts rättigheter, inklusive upphovsrätt, varumärke, integritet, personlighet eller annan personlig eller äganderätt. Du samtycker vidare till att dina kommentarer inte kommer att innehålla ärekränkande eller på annat sätt olagligt, kränkande eller obscent material, eller innehålla något datavirus eller annan skadlig kod som på något sätt kan påverka driften av vår webbplats eller någon relaterad webbplats. Du får inte använda en falsk e-postadress, utge dig för att vara någon annan än dig själv, eller på annat sätt vilseleda oss eller tredje part om ursprunget till några kommentarer. Du är ensam ansvarig för alla kommentarer du gör och deras riktighet. Vi tar inget ansvar och tar inget ansvar för eventuella kommentarer som du eller någon tredje part lägger upp.

Uppsägning av användning

Vi förbehåller oss rätten att avsluta ditt registrerade konto och din användning av vår webbplats och tjänster, efter eget gottfinnande och utan föregående meddelande till dig, när dessa användarvillkor brytes av dig av någon anledning. Du kommer att hålla oss (och våra tjänstemän, styrelseledamöter, agenter, dotterbolag, joint ventures och anställda) skadeslösa från alla anspråk eller krav, inklusive rimliga advokatarvoden, som görs av tredje part på grund av eller till följd av ditt brott mot detta avtal eller användning av vår webbplats, eller ditt brott mot någon lag eller tredje parts rättigheter.
Du kan också säga upp dessa användarvillkor när som helst genom att meddela oss att du inte längre vill använda våra tjänster, eller när du slutar använda vår webbplats. Parternas skyldigheter och skulder som ådragits före uppsägningsdatumet ska fortsätta att gälla efter uppsägningen av detta avtal för alla ändamål.

Ändringar och avbrott

Vi förbehåller oss rätten att ändra, modifiera eller ta bort innehållet på webbplatsen när som helst eller av någon anledning efter eget gottfinnande utan föregående meddelande. Vi har dock ingen skyldighet att uppdatera någon information på vår sida. Vi förbehåller oss också rätten att när som helst ändra eller avbryta hela eller delar av webbplatsen utan föregående meddelande.

Vi kommer inte att hållas ansvariga gentemot dig eller någon tredje part för någon ändring, prisändring, avstängning eller nedläggning av webbplatsen.

Vi kan inte garantera att sidan kommer att vara tillgänglig hela tiden. Vi kan uppleva hårdvara, mjukvara eller andra problem eller behöva utföra underhåll relaterat till webbplatsen, vilket kan resultera i avbrott, förseningar eller fel. Vi förbehåller oss rätten att ändra, revidera, uppdatera, stänga av, avbryta eller på annat sätt modifiera webbplatsen när som helst eller av vilken anledning som helst utan att meddela dig.

Du samtycker till att vi inte har något som helst ansvar för förlust, skada eller olägenhet som orsakas av din oförmåga att komma åt eller använda webbplatsen under någon driftstopp eller avbrott på webbplatsen.Ingenting i dessa användarvillkor kommer att tolkas för att förplikta oss att underhålla och stödja webbplatsen eller att tillhandahålla några korrigeringar, uppdateringar eller utgåvor i samband med detta

Licens för mobilapplikationer

Använd licens

Om du går in på webbplatsen via en mobilapplikation ger vi dig en återkallbar, icke-exklusiv, icke-överlåtbar, begränsad rätt att installera och använda den mobila applikationen på trådlösa elektroniska enheter som ägs eller kontrolleras av dig, och att få tillgång till och använda mobilapplikationen på sådana enheter strikt i enlighet med villkoren för denna mobilapplikationslicens som finns i dessa användarvillkor.

Du ska inte:

(1) dekompilera, bakåtkonstruera, demontera, försöka härleda källkoden till eller dekryptera programmet;

(2) göra ändringar, anpassningar, förbättringar, förbättringar, översättningar eller härledda arbeten från applikationen;

(3) bryter mot tillämpliga lagar, regler eller förordningar i samband med din åtkomst till eller användning av programmet;

(4) ta bort, ändra eller dölja eventuella äganderättsmeddelanden (inklusive meddelanden om upphovsrätt eller varumärke) som publicerats av oss eller licensgivarna för applikationen;

(5) använda applikationen för alla inkomstgenererande ansträngningar, kommersiella företag eller andra ändamål för vilka den inte är utformad eller avsedd;

(6) gör applikationen tillgänglig över ett nätverk eller annan miljö som tillåter åtkomst eller användning av flera enheter eller användare samtidigt;

(7) använda applikationen för att skapa en produkt, tjänst eller programvara som, direkt eller indirekt, är konkurrenskraftig med eller på något sätt en ersättning för applikationen;

(8) använd applikationen för att skicka automatiska frågor till vilken webbplats som helst eller för att skicka oönskad kommersiell e-post;

(9) använda all proprietär information eller något av våra gränssnitt eller vår andra immateriella egendom vid design, utveckling, tillverkning, licensiering eller distribution av applikationer, tillbehör eller enheter för användning med applikationen.

Apple- och Android-enheter

Följande villkor gäller när du använder en mobilapplikation som erhållits från antingen Apple Store eller Google Play (var och en "appdistributör") för att komma åt webbplatsen:

(1) licensen som beviljats ​​dig för vår mobilapplikation är begränsad till en icke-överlåtbar licens att använda applikationen på en enhet som använder Apple iOS eller Android operativsystem, beroende på vad som är tillämpligt, och i enlighet med användningsreglerna som anges i den tillämpliga appdistributörens användarvillkor;

(2) vi är ansvariga för att tillhandahålla underhålls- och supporttjänster med avseende på mobilapplikationen enligt villkoren för denna mobilapplikationslicens som finns i dessa användarvillkor eller som på annat sätt krävs enligt tillämplig lag, och du erkänner att varje appdistributör inte har någon som helst skyldighet att tillhandahålla underhålls- och supporttjänster med avseende på mobilapplikationen;

(3) i händelse av att mobilapplikationen inte överensstämmer med någon tillämplig garanti, kan du meddela den tillämpliga appdistributören och appdistributören, i enlighet med dess villkor och policyer, kan återbetala köpeskillingen, om någon, betald för mobilapplikationen, och i den maximala omfattning som tillåts enligt tillämplig lag, kommer appdistributören inte att ha någon annan garantiförpliktelse överhuvudtaget med avseende på mobilapplikationen;

(4) du representerar och garanterar att (i) du inte befinner dig i ett land som är föremål för ett U.S. regeringens embargo, eller som har utsetts av U.S.A. regering som ett "terroriststödjande" land och (ii) du inte är listad i någon U.S. regeringslista över förbjudna eller begränsade parter;

(5) du måste följa tillämpliga avtalsvillkor från tredje part när du använder mobilapplikationen, t.ex., om du har en VoIP-applikation får du inte bryta mot deras avtal om trådlösa datatjänster när du använder mobilapplikationen;

(6) du erkänner och samtycker till att appdistributörerna är tredje parts förmånstagare av villkoren i denna mobilapplikationslicens som finns i dessa användarvillkor, och att varje appdistributör kommer att ha rätten (och kommer att anses att ha accepterat rätten) att upprätthålla villkoren i denna mobilapplikationslicens som finns i dessa användarvillkor mot dig som tredje parts förmånstagare därav

Sociala medier

Som en del av webbplatsens funktionalitet kan du länka ditt konto till onlinekonton du har hos tredjepartstjänsteleverantörer (varje sådant konto, ett "tredjepartskonto") genom att antingen: (1) tillhandahålla ditt tredje konto -Inloggningsinformation för partikontot via webbplatsen; eller (2) ge oss åtkomst till ditt Tredjepartskonto, vilket är tillåtet enligt de tillämpliga villkoren som styr din användning av varje Tredjepartskonto.

Du intygar och garanterar att du har rätt att avslöja din inloggningsinformation för ditt Tredjepartskonto till oss och/eller ge oss åtkomst till ditt Tredjepartskonto, utan att du bryter mot någon av de villkor som styr din användning av det tillämpliga Tredjepartskontot och utan att förplikta oss att betala några avgifter eller göra oss föremål för några användningsbegränsningar som ålagts av tredjepartstjänsteleverantören för Tredjepartskontot.

Genom att ge oss åtkomst till Tredjepartskonton förstår du att (1) vi kan komma åt, göra tillgängligt och lagra (om tillämpligt) allt innehåll som du har tillhandahållit och lagrat på ditt Tredjepartskonto (den "Innehåll i det sociala nätverket") så att det är tillgängligt på och genom webbplatsen via ditt konto, inklusive utan begränsning eventuella vänlistor och (2) vi kan skicka till och ta emot ytterligare information från ditt tredjepartskonto i den mån du meddelas när du länkar ditt konto till Tredjepartskontot.

Beroende på vilka Tredjepartskonton du väljer och med förbehåll för de sekretessinställningar som du har angett i sådana Tredjepartskonton, kan personligt identifierbar information som du lägger till dina Tredjepartskonton vara tillgänglig på och genom ditt konto på platsen. Observera att om ett Tredjepartskonto eller tillhörande tjänst blir otillgängligt eller vår åtkomst till ett sådant Tredjepartskonto avslutas av den tredje parts tjänsteleverantören, kan innehållet i sociala nätverk inte längre vara tillgängligt på och genom webbplatsen. p>

Du kommer att ha möjligheten att när som helst inaktivera anslutningen mellan ditt konto på webbplatsen och dina tredjepartskonton. OBSERVERA ATT DIN RELATION MED TREDJE PARTS TJÄNSTELEVERANTÖRER SOM ÄR KNAPPADE TILL DINA TREDJEPARTSKONTON ENDAST STYRS AV DITT AVTAL MED SÅDANA TREDJEPARTS TJÄNSTELEVERANTÖRER.

Vi gör inga ansträngningar för att granska innehåll på sociala nätverk för något syfte, inklusive men inte begränsat till, för noggrannhet, laglighet eller icke-intrång, och vi är inte ansvariga för innehåll i sociala nätverk. Du bekräftar och samtycker till att vi kan komma åt din e-postadressbok som är kopplad till ett tredjepartskonto och din kontaktlista lagrad på din mobila enhet eller surfplatta enbart i syfte att identifiera och informera dig om de kontakter som också har registrerat sig för att använda webbplatsen .

Du kan avaktivera anslutningen mellan webbplatsen och ditt tredjepartskonto genom att kontakta oss med hjälp av kontaktinformationen nedan eller via dina kontoinställningar (om tillämpligt). Vi kommer att försöka radera all information som lagras på våra servrar och som erhållits via ett sådant tredjepartskonto, förutom användarnamnet och profilbilden som blir kopplade till ditt konto.

Annonsörer

Vi tillåter annonsörer att visa sina annonser och annan information i vissa delar av webbplatsen, såsom sidofältsannonser eller bannerannonser.Om du är en annonsör ska du ta fullt ansvar för alla annonser du placerar på webbplatsen och alla tjänster som tillhandahålls på webbplatsen eller produkter som säljs genom dessa annonser

Vidare, som annonsör, garanterar och intygar du att du har alla rättigheter och befogenheter att placera annonser på webbplatsen, inklusive men inte begränsat till immateriella rättigheter, publicitetsrättigheter och avtalsenliga rättigheter.

[Som annonsör samtycker du till att sådana annonser omfattas av vårt meddelande om Digital Millennium Copyright Act ("DMCA") och policybestämmelser som beskrivs nedan, och du förstår och accepterar att det inte kommer att ske någon återbetalning eller annan kompensation för DMCA-borttagning. -relaterade frågor.] Vi ger helt enkelt utrymme för att placera sådana annonser, och vi har ingen annan relation med annonsörer.

Meddelande och policy för Digital Millennium Copyright Act (Dmca)

Aviseringar

Vi respekterar andras immateriella rättigheter. Om du anser att något material som är tillgängligt på eller via webbplatsen gör intrång i någon upphovsrätt som du äger eller kontrollerar, vänligen meddela omedelbart vår utsedda upphovsrättsagent med hjälp av kontaktinformationen nedan (ett "meddelande").

En kopia av ditt meddelande kommer att skickas till den person som har lagt upp eller lagrat materialet som adresserats i meddelandet. Observera att du i enlighet med federal lag kan hållas ansvarig för skador om du gör väsentliga felaktiga uppgifter i ett meddelande. Därför, om du inte är säker på att material som finns på eller länkas till av webbplatsen gör intrång i din upphovsrätt, bör du överväga att först kontakta en advokat.

Alla meddelanden bör uppfylla kraven i DMCA 17 U.S.C. § 512 (c) (3) och inkludera följande information:

(1) En fysisk eller elektronisk signatur av en person som är auktoriserad att agera på uppdrag av ägaren av en exklusiv rättighet som påstås ha kränkts;

(2) identifiering av det upphovsrättsskyddade verk som påstås ha gjorts intrång, eller, om flera upphovsrättsskyddade verk på webbplatsen omfattas av meddelandet, en representativ lista över sådana verk på webbplatsen;

(3) identifiering av materialet som påstås göra intrång eller vara föremål för intrångsaktivitet och som ska tas bort eller åtkomst till som ska inaktiveras, och information som rimligen är tillräcklig för att vi ska kunna hitta materialet ;

(4) information som rimligen är tillräcklig för att vi ska kunna kontakta den klagande parten, såsom en adress, telefonnummer och, om tillgängligt, en e-postadress där den klagande parten kan kontaktas;

(5) ett uttalande om att den klagande parten i god tro tror att användningen av materialet på det sätt som klagas över inte är auktoriserat av upphovsrättsinnehavaren, dess ombud eller lagen;

(6) ett uttalande om att informationen i meddelandet är korrekt, och med anledning av mened, att den klagande parten är behörig att agera på uppdrag av ägaren av en exklusiv rättighet som påstås ha kränkts.

Bestridande av anmälan

Om du tror att ditt eget upphovsrättsskyddade material har tagits bort från webbplatsen till följd av ett misstag eller felaktig identifiering, kan du skicka ett skriftligt bestridande till [oss / vår utsedda upphovsrättsagent] med hjälp av kontaktinformationen nedan (en " Bestridande av anmälan ”).

För att vara ett effektivt bestridande av anmälan enligt DMCA måste ditt bestridande innehålla väsentligen följande:

(1) identifiering av materialet som har tagits bort eller inaktiverats och platsen där materialet dök upp innan det togs bort eller inaktiverades;

(2) ett uttalande om att du samtycker till jurisdiktionen för den federala distriktsdomstolen där din adress finns, eller om din adress är utanför USA, för något rättsdistrikt där vi är belägna;

(3) ett uttalande om att du kommer att acceptera delgivning av process från parten som lämnade in anmälan eller partens ombud;

(4) ditt namn, adress och telefonnummer;

(5) ett uttalande under påföljd för mened om att du i god tro tror att materialet i fråga har tagits bort eller inaktiverats som ett resultat av ett misstag eller felaktig identifiering av materialet som ska tas bort eller inaktiveras;

(6) din fysiska eller elektroniska signatur

Om du skickar ett giltigt, skriftligt bestridande till oss som uppfyller kraven som beskrivs ovan kommer vi att återställa ditt borttagna eller inaktiverade material, såvida vi inte först får ett meddelande från den part som lämnar in meddelandet som informerar oss om att en sådan part har väckt talan vid domstol till hindra dig från att delta i intrångsaktivitet relaterad till materialet i fråga.

Observera att om du väsentligt ger en felaktig bild av att det inaktiverade eller borttagna innehållet togs bort av misstag eller felaktig identifiering, kan du bli ansvarig för skador, inklusive kostnader och advokatarvoden. Att lämna in ett falskt bestridande utgör mened.

Friskrivning och begränsning av ansvar

Genom att använda vår webbplats och tjänster samtycker du uttryckligen till att användningen av vår webbplats och tjänster sker på egen risk. Vi tillhandahåller all information "i befintligt skick". Vi representerar eller garanterar inte att vår webbplats kommer att vara felfri, fri från virus eller andra skadliga komponenter, eller att defekter kommer att rättas till. Vi representerar eller garanterar inte att informationen som är tillgänglig på eller via vår webbplats kommer att vara korrekt, korrekt, aktuell eller på annat sätt tillförlitlig. Du bekräftar härmed att denna paragraf ska gälla för allt innehåll och alla tjänster som är tillgängliga på vår webbplats. Vi ska under inga omständigheter hållas ansvariga för några direkta eller indirekta skador som uppstår från din användning av eller oförmåga att använda vår webbplats och tjänster, inklusive men inte begränsat till att du litar på all information som erhållits från vår webbplats och tjänster som resulterar i fel, raderingar, virus, förseningar i tjänsten eller något annat fel på webbplatsens prestanda. TINECO, inklusive våra partners och affiliates, associerade tredje parter, anställda, entreprenörer och de som är involverade i driften av vår webbplats och tjänster, i den maximala utsträckning som lagen tillåter, frånsäger sig allt ansvar och ansvar för förlust eller skada som kan lida av dig eller någon tredje part som orsakas av vår webbplats. Detta inkluderar (men inte begränsat till) alla förluster eller skador som uppstått till följd av vårdslöshet.

Force Majeure

Vi ska inte hållas ansvariga för oförutsedda förseningar i utförandet av någon av våra skyldigheter enligt dessa användarvillkor och kommer att ha rätt till en rimlig förlängning av tiden för att uppfylla sådana skyldigheter.

Hela avtalet och avskiljbarhet

Underlåtenhet av oss att utöva eller upprätthålla någon rättighet eller bestämmelse i dessa användarvillkor ska inte utgöra ett avstående från sådan rätt eller bestämmelse. Dessa användarvillkor och eventuella policyer eller driftregler som publicerats av oss på vår webbplats eller med avseende på användarvillkoren utgör hela avtalet och överenskommelsen mellan dig och oss och styr din användning av vår webbplats och tjänster och ersätter alla tidigare eller samtidiga avtal , kommunikation och förslag, antingen muntliga eller skriftliga, mellan dig och oss (inklusive, men inte begränsat till, eventuella tidigare versioner av användarvillkoren).I händelse av att någon bestämmelse i dessa användarvillkor fastställs vara olaglig, ogiltig eller omöjlig att verkställa, ska sådan bestämmelse ändå vara verkställbar i den utsträckning som tillåts enligt tillämplig lag, och den icke verkställbara delen ska anses vara avskild från dessa villkor för Användning, ett sådant beslut ska inte påverka giltigheten och verkställbarheten av några andra återstående bestämmelser

Gällande lag och tvistlösning

Dessa användarvillkor och eventuella separata avtal genom vilka vi tillhandahåller tjänster till dig ska styras av och tolkas i enlighet med lagarna i Folkrepubliken Kina, utan hänvisning till lagkonflikter.
Alla tvister under dessa användarvillkor ska lämnas till den exklusiva jurisdiktionen och platsen för domstolarna i Wuzhong District, Suzhou City, PR Kina.

Ändringar av dessa användarvillkor

Vi kan göra ändringar i funktionerna, funktionaliteten eller innehållet på vår webbplats när som helst utan föregående meddelande till dig. Vi förbehåller oss rätten att efter eget gottfinnande redigera eller ta bort alla dokument, information eller annat innehåll som visas på vår webbplats. Läs igenom dessa användarvillkor då och då. Din fortsatta användning av eller åtkomst till vår webbplats efter att ändringar har publicerats innebär att du accepterar dessa ändringar. Om du har några frågor angående dessa användarvillkor, vänligen kontakta oss på support@tineco.com.

Kontakta

Om du har några frågor eller funderingar om dessa användarvillkor, vänligen kontakta oss på:

Tineco Intelligent Technology Co., Ltd.
Nr. 108, Shihu West Road, Wuzhong District
Suzhou City, Jiangsu-provinsen 215128, PRChina
support.de@tineco.com

Dessa användarvillkor uppdaterades senast den 15 augusti 2018. < / p>.