Hoppa till innehållet

Dataskydd

Gäller: 02, 2020

På Tineco Official Store kommer din personliga information endast att användas enligt beskrivningen i denna integritetspolicy och våra användarvillkor. Tineco äger information som samlas in på denna webbplats och kommer aldrig att sälja eller hyra ut denna information. Vi kommer inte att dela det på andra sätt än vad som beskrivs i detta uttalande om du inte ger oss tillstånd att göra det.


Information vi samlar in

Vi samlar in informationen som du delar med oss, inklusive:

  • Personlig information: "Personlig information" är information som kan identifiera dig personligen, såsom ditt namn, e-postadress och telefonnummer. Vi upprätthåller en eller flera databaser för att lagra din personliga information och kan behålla den som rimligen krävs för att tjäna dig och driva webbplatsen. Personuppgifter som vi samlar in beror på hur du använder webbplatsen. Att tillhandahålla din personliga information till oss är ditt val. Om du väljer att inte förse oss med viss personlig information, kanske du inte kan dra nytta av vissa funktioner på webbplatsen;
  • Allmän information: När du besöker webbplatsen kan vi samla in olika kategorier av allmän icke-personlig information ("Allmän information"). Allmän information inkluderar webbläsarinformation, operativsysteminformation, enhetsinformation, TCP-IP-adress och datum, tid, vistelsetid och specifika sidor som du kommer åt under dina besök på webbplatsen.
  • Information om Internetanvändning: Vi kan samla in information som din webbläsare skickar när du använder våra tjänster eller när du kommer åt tjänsterna via eller via en mobil enhet ("information om internetanvändning"). Denna Internetanvändningsinformation kan innehålla information som din dators Internetprotokolladress (t.ex. IP-adress), webbläsartyp, webbläsarversion, sidorna i våra tjänster som du besöker, tid och datum för ditt besök, tiden som spenderats på dessa sidor, unika enhetsidentifierare och andra diagnostiska data. När du får åtkomst till tjänsterna via eller via en mobil enhet kan denna Internetanvändningsinformation inkludera information såsom vilken typ av mobil enhet du använder, din mobila enhets unika ID, din mobila enhets IP-adress, ditt mobila operativsystem, typen av den mobila webbläsaren du använder, unika enhetsidentifierare och andra diagnostiska data.
  • Platsinformation: Vi kan använda och lagra information om din plats om du ger oss tillåtelse att göra det ("Platsinformation"). Vi använder denna information för att tillhandahålla funktioner i våra tjänster, för att förbättra och anpassa våra tjänster. Vi samlar också in din dators eller mobila enhets käll-IP-adress, som kan avslöja platsen för din dator eller mobila enhet när du går in på vår webbplats. Även om du alltid kan besluta att inte dela information om din plats med oss, måste du samtycka till att tillhandahålla vissa typer av platsinformation om du vill använda våra tjänster. Du kan aktivera eller inaktivera platstjänster när du använder våra tjänster när som helst, via din dator eller mobila enhetsinställningar.

Automatiskt insamlad information

  • Enhetssignaler: Vi samlar in information som din smartphone, surfplatta eller persondator ("Enhet") skickar ut eller tar emot för att skräddarsy tjänsterna till våra användare i olika regioner, såsom: geo-plats och IP-adresser. Du kan aktivera och inaktivera att kommunicera sådan information till oss genom att justera enhetens säkerhets- och sekretessinställningar.
  • Egenskaper och funktioner: Vi samlar in viss information från och om din smartphone, såsom: nummer, modell, hård- och mjukvaruversion, signalintensitet, IP-adresser (Internet Protocol) och annan information.
  • Analysinformation: Vi kan samla in analysdata eller använda analysverktyg från tredje part för att hjälpa oss mäta trafik och användningstrender för webbplatserna och för att förstå mer om våra användares demografi.]

Cookies och IP-adresser

Tineco är starkt engagerad i våra kunders integritet När du använder vår webbplats använder vi din IP-adress för att diagnostisera problem med vår server och ge en bättre webbupplevelse. Din IP-adress används för att identifiera dig och din kundvagn och samla in allmän demografisk information. Vi använder cookies för att hålla reda på din kundvagn och för andra ändamål som att anpassa webbplatsen. Cookies är en liten bit information som lagras av din webbläsare på din dators hårddisk. Din webbläsare är vanligtvis inställd på att initialt acceptera cookies. Om du ställer in din webbläsare på att avvisa cookies kommer webbplatsen inte att kunna känna igen din kundvagn, ditt konto eller någon anpassning. Vi använder inte och kan inte använda cookies för att samla in din konfidentiella information som kan lagras på din hårddisk. Tineco kan också använda webbsignaler som ett sätt att leverera cookies till oss för att avgöra om och hur många gånger våra webbsidor har besökts.

Externa länkar

Den här webbplatsen kan innehålla länkar till andra webbplatser. Tineco ansvarar inte för sekretesspraxis eller innehåll på andra webbplatser.

Din personliga information

Vår webbplats använder formulär för att du ska kunna begära information, produkter och tjänster. Vi samlar in din kontaktinformation, inklusive, men inte begränsat till, namn, adresser, e-postadresser, telefonnummer och ekonomisk information. Insamlad information används till förmån för Tineco för att skicka information till kunder om beställningar, för att utföra beställningar, för att behandla och samla in betalningar, för att skicka marknadsföringsmaterial om vårt företag och kampanjerbjudanden samt för att kontakta kunder om beställningar vid behov. Demografisk information och profildata samlas också in på våra webbplatser. Vi använder dessa uppgifter för att skräddarsy dina upplevelser på vår webbplats, för att visa dig innehåll som vi tror att du kan vara intresserad av och för att visa innehållet enligt dina preferenser. Tineco behåller personlig information under den period som är nödvändig för att uppfylla de syften som beskrivs i denna sekretesspolicy, såvida inte en längre lagringsperiod krävs eller tillåts enligt tillämplig lag.

Barninformation

Vår sida är avsedd för publik över 13 år. Vår sida är inte riktad till barn under 13 år (eller en liknande minimiålder som föreskrivs av relevant jurisdiktion). Vi samlar inte medvetet in personlig information från barn under 13 år.

Om du blir medveten om att ett barn har försett oss med personlig information utan samtycke från föräldern eller vårdnadshavaren, vänligen kontakta oss. Om vi ​​blir medvetna om att ett barn under 13 år har försett oss med personlig information utan föräldrarnas medgivande, kommer vi att vidta åtgärder för att ta bort sådan information och avsluta barnets användarkonto.

Tredjepartstjänsteleverantörer

För att kunna förse dig med specifika tjänster som stöds av en tredje part kan vi anlita en tredje part för att utföra funktioner för vår räkning. Exempel inkluderar att fullgöra beställningar, leverera paket, skicka post och e-post, tillhandahålla marknadsföringshjälp som att skräddarsy innehåll på våra webbplatser och visa annonser för vår räkning, tillhandahålla sökresultat och länkar och bearbeta kreditkortsbetalningar. De kan ha tillgång till din personliga information som behövs för att utföra sina funktioner, men får inte använda den för andra ändamål. Kundinformation anses vara en tillgång för Tineco och kan som sådan överföras till ett annat företag som en del av ett förvärv av Tineco.

Ändra eller ta bort din personliga information

Om du vill ändra eller radera din personliga information, vänligen kontakta oss här med tydliga instruktioner om vad du vill ändras eller raderas. Vi kommer att svara på din förfrågan omgående.

Ändra dina prenumerationsinställningar

Om du berättar att du inte vill att vi ska använda din personliga information för att kontakta dig, kommer Tineco att respektera dina önskemål. Om du är en registrerad användare kan du ändra dina inställningar för att ta emot eller inte ta emot e-post eller annan kommunikation från oss genom att logga in på ditt konto och ange dessa inställningar i avsnittet "Mitt konto".

Du kan också instruera Tineco att sluta skicka e-postmeddelanden, nyhetsbrev eller annan information till dig genom att följa instruktionerna för att "avsluta prenumerationen" i e-postmeddelandet. Tineco kan dock fortsätta att använda din personliga information för att kontakta dig för att serva ditt konto eller på annat sätt som är tillåtet enligt lag. Observera att om du använder mer än ett namn eller en e-postadress när du kommunicerar med Tineco eller använder tjänsten, kan du fortsätta att ta emot kommunikation från Tineco till vilket namn och/eller e-postadress som helst som inte anges i din begäran om att välja bort. < /p>

Besökare utanför USA

Webbplatsen är värd i USA. Om du besöker webbplatsen utanför USA kan din information överföras till, lagras och behandlas i USA i enlighet med denna integritetspolicy och tillämpliga amerikanska lagar. Observera att dataskydd och andra tillämpliga lagar i USA kanske inte är lika omfattande som dessa lagar eller förordningar i ditt land eller på annat sätt kan skilja sig från dataskydds- eller konsumentskyddslagarna i ditt land. Genom att använda webbplatsen samtycker du till att överföra din information till våra faciliteter enligt beskrivningen i denna sekretesspolicy.

Informationslagring

Såvida det inte krävs specifikt av tillämpliga lagar eller förordningar, kommer vi endast att behålla din personliga information under den period som krävs för att uppnå ändamålet med behandlingen.

Vi kommer att behålla din personliga information under den period som krävs för att uppnå de syften som anges i denna integritetspolicy eller specifik personlig information (om tillämpligt). Till exempel, under den period då vi tillhandahåller våra tjänster till dig (dvs innan du avaktiverar ditt konto), kommer vi kontinuerligt att behålla din personliga information. För att vara i enlighet med skatte-, försäkrings- och andra krav enligt lagar och regler för den verksamhetsorten, kan vi behålla information såsom förarregistrering, beställning, klagomål så länge det är nödvändigt från datumet då ditt konto avaktiverades,. Vi kommer i rätt tid att radera eller anonymisera din personliga information efter utgången av ovannämnda lagringsperiod.


Informationssäkerhet

Vi har infört rimliga säkerhetsåtgärder för att säkerställa att information som samlas in är säker. Vi vidtar också rimliga åtgärder för att säkerställa att tredje parter som arbetar med oss ​​för att göra webbplatsen (inklusive programvaran, applikationerna och tjänsterna som tillhandahålls på webbplatsen) tillgängliga för dig samtycker till att skydda personlig information som de måste komma åt för att kunna tjäna dig och för att respektera dina preferenser om kontakter du får.

När du skickar eller på annat sätt överför din känsliga information (som ditt kreditkortsnummer) till eller genom webbplatserna, krypteras din känsliga information och skyddas med SSL, det nuvarande krypteringsprotokollet som är standard i branschen. När du är på en SSL-skyddad sida visas en bild av ett stängt lås längst ner eller överst i vissa webbläsare. Ett annat sätt att se om du är på en säker sida är att kontrollera webbadressen eller adressen till sidan. (Titta i adressrutan eller högerklicka på sidan och välj "Egenskaper".) Dessa säkra SSL-krypterade sidor har webbadresser som börjar med "https: //" istället för "http: //".

Vänligen förstå dock att det är möjligt för tredje part att få tillgång till information trots våra ansträngningar.Utan att begränsa villkoren i våra användarvillkor och denna sekretesspolicy förstår du att vi inte garanterar att din användning av webbplatsen och/eller information som du tillhandahåller kommer att vara privat eller säker och vi är inte ansvariga eller ansvariga gentemot dig för eventuella brist på integritet eller säkerhet du kan uppleva Du är fullt ansvarig för att vidta försiktighetsåtgärder och tillhandahålla säkerhetsåtgärder som är bäst lämpade för din situation och avsedda användning av webbplatsen. Du förstår också att all information som tillhandahålls av dig eller samlas in av oss eller våra agenter i samband med din användning av webbplatsen kommer att användas på det sätt som beskrivs i våra användarvillkor. Vänligen använd inte webbplatsen om du inte godkänner villkoren som beskrivs i detta avsnitt om informationssäkerhet.

Internationell informationsöverföring

Vissa mottagare av din personliga information befinner sig utanför ditt land eller har kontor i länder där dataskyddslagar kan ge en annan skyddsnivå än lagarna i ditt land. När vi överför personuppgifter till sådana mottagare tillhandahåller vi lämpliga skyddsåtgärder.

Vi kommer endast att överföra din personliga information från Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) till tredjeländer, dvs. länder utanför EES, på grundval av lämpliga skyddsåtgärder. Tredjeländer som tillhandahåller en adekvat dataskyddsnivå enligt Europeiska kommissionen inkluderar för närvarande Andorra, Argentina, Kanada (för företag som omfattas av lagen om personlig informationsskydd och elektroniska dokument), Schweiz, Färöarna, Guernsey, staten Israel, Isle of Man, Japan, Jersey, Nya Zeeland och Uruguay. Mottagare i USA kan vara delvis certifierade enligt EU-U.S. Privacy Shield, så att lämpliga skyddsåtgärder för en internationell dataöverföring finns. I andra fall tillhandahåller vi nödvändiga skyddsåtgärder, t.ex. genom ingående av dataskyddsavtal som antagits av Europeiska kommissionen (t.ex. standarddataskyddsklausuler (2010/87 / EU, 2001/497 / EG eller 2004/915 / EC)) med mottagarna, eller genom andra åtgärder som föreskrivs i lag . En kopia av dokumentationen över de åtgärder som vidtagits av oss finns på begäran.]

Ändringar av vår sekretesspolicy

Vi förbehåller oss rätten att uppdatera denna integritetspolicy för att återspegla ändringar i vår praxis från tid till annan genom att publicera ändringarna på vår webbplats. När vi lägger upp ändringar i denna sekretesspolicy kommer vi att revidera "ikraftträdandedatumet" överst i denna sekretesspolicy. Den ändrade integritetspolicyn kommer att träda i kraft omedelbart efter publicering på webbplatsen. Din fortsatta användning av webbplatsen efter publiceringen av den ändrade integritetspolicyn utgör ditt samtycke att följa och vara bunden av den. Om vi ​​gör några ändringar som väsentligt påverkar dina rättigheter kommer vi att meddela dig via e-post (skickas till den e-postadress som anges i ditt konto) eller genom ett meddelande på denna webbplats innan ändringen träder i kraft. Vi uppmuntrar dig att regelbundet granska den här sidan för den senaste informationen om vår sekretesspraxis. Om du invänder mot någon ändring är din enda utväg att sluta använda webbplatsen.

Juridisk ansvarsfriskrivning

Vi kan avslöja personlig information när det krävs enligt lag eller i god tro att en sådan åtgärd är nödvändig för att följa lagens påbud eller för att följa en rättsprocess som tillhandahålls på vår webbplats. p >.