garanti- Tineco EU
Hoppa till innehållet
Fri frakt i hela Europa från €9,99.
Fri frakt i hela Europa från €9,99.

garanti

2-års garanti

Gäller köp från auktoriserade TINECO-återförsäljare. Med förbehåll för de krav som beskrivs i den här användarhandboken gäller följande villkor och undantag.

De renoverade produkterna täcks av den 6 månader långa begränsade Tinecos tillverkargaranti.

VAD TÄCKS?

• Din TINECO-enhet har 2 års garanti mot material- och bearbetningsfel om den har använts i privata hushåll i enlighet med TINECOs bruksanvisning.

• Denna garanti ger dig, utan extra kostnad, allt arbete och alla delar som krävs för att säkerställa att din maskin är i gott skick under garantiperioden.

• Denna garanti är endast giltig om enheten används i det land där den såldes.

• För kvalitetsrelaterade garantianspråk kommer delar att ersättas med tillgängliga renoverade delar av samma värde. Dessa delar är noggrant kontrollerade och översyn. Annars kommer nya delar att skickas.

VAD TÄCKS INTE?

TINECO ansvarar inte för kostnader, skador eller reparationer som orsakats av:

• Maskiner köpta från en icke auktoriserad återförsäljare.

• Ovarsam användning eller hantering, felaktig användning, missbruk och/eller brist på underhåll eller användning som inte är i enlighet med TINECOs bruksanvisning.

• Användning av maskinen för andra ändamål än vanliga hushållsändamål, såsom kommersiella eller uthyrningsändamål.

• Användning av delar som inte överensstämmer med TINECOs bruksanvisning.

• Användning av andra delar och tillbehör som inte är tillverkade eller rekommenderade av TINECO.

• Externa faktorer som inte är relaterade till produktkvalitet och användning, som oavsiktlig vattenskada.

• Reparationer eller modifieringar utförda av obehöriga parter eller agenter.

• Blockeringar eller annat farligt material kunde inte avlägsnas från maskinen.

• Normalt slitage inklusive normalt slitageartiklar som genomskinlig behållare, rem, filter, HEPA, borststång och nätsladd (eller som diagnostiserats med yttre skador eller missbruk), mattor eller golvskador som inte är i enlighet med tillverkarens specifikationer.

• Minskad urladdningstid på grund av åldrande eller användning av batteriet.

BEGRÄNSNINGAR AV GARANTIER

• Alla underförstådda garantier, inklusive men inte begränsade till garantier för säljbarhet och lämplighet för ett visst ändamål, relaterade till din maskin är begränsade till varaktigheten av denna garanti.

• Garantin gäller endast den ursprungliga ägaren och originalbatteriet, kan inte överföras.

• Denna begränsade garanti ger dig specifika juridiska rättigheter. Du kan också ha andra rättigheter som varierar beroende på region.

• Garantin gäller kanske inte i alla fall beroende på faktorer som användningen av produkten, platsen där produkten köptes eller vem du köpte produkten av. Läs igenom garantin noggrant och kontakta tillverkaren om du har några frågor.

GARANTITJÄNST

• Om du har några frågor, vänligen kontakta TINECOs kundtjänst via e-post: support.de@tineco.com
• För att göra anspråk på din garanti, berätta för oss din modell namn/nummer, serienummer, inköpsdatum, ordernummer, maskinproblem och ditt krav.
• Behåll ditt köpbevis, såsom köpbekräftelse, ordernummer osv.på ett säkert ställe för att säkerställa att du har denna information. För att göra anspråk under vår begränsade garanti kan du behöva ange ditt serienummer, det ursprungliga försäljningskvittot som visar inköpsdatumet och ordernumret på det.
• Alla Arbetena utförs av TINECO eller dess auktoriserade byrå. Alla utbytta defekta delar blir TINECOs egendom.
• Service under denna garanti förlänger inte garantiperioden.

.