Przejdź do treści

Warunki

Wprowadzenie

Witamy w oficjalnym sklepie Tineco, którego właścicielem i operatorem jest Tineco Intelligent Technology Co., Ltd. Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażasz zgodę na przestrzeganie i przestrzeganie poniższych Warunków użytkowania. Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi warunkami przed uzyskaniem dostępu do naszej witryny i usług oraz korzystaniem z nich. Jeśli nie zgadzasz się z tymi warunkami, nie powinieneś korzystać z naszej strony internetowej. Termin „TINECO”, „oficjalny sklep Tineco”, „nas”, „my” lub „nasz” odnosi się do Tineco Intelligent Technology Co., Ltd. oraz wszelkie jej podmioty stowarzyszone, które są upoważnione do noszenia nazwy „TINECO”. Termin „ty” odnosi się do użytkownika lub osoby przeglądającej naszą witrynę internetową.

Reprezentacje użytkownika

Korzystając z witryny, oświadczasz i gwarantujesz, że:

(1) wszystkie przesłane informacje rejestracyjne będą prawdziwe, dokładne, aktualne i kompletne;

(2) zachowasz dokładność takich informacji i w razie potrzeby niezwłocznie zaktualizujesz takie informacje rejestracyjne;

(3) masz zdolność prawną i zgadzasz się przestrzegać niniejszych Warunków użytkowania;

(4) Nasza strona internetowa nie jest skierowana i nie jest przeznaczona do przyciągania dzieci poniżej 13 roku życia. Oświadczasz i gwarantujesz, że masz co najmniej 13 lat lub odwiedzasz naszą stronę internetową pod nadzorem rodzica lub opiekuna.

(5) nie jesteś osobą niepełnoletnią w jurysdykcji, w której mieszkasz [ lub jeśli jesteś osobą niepełnoletnią, otrzymałeś zgodę rodziców na korzystanie z witryny];

(6) nie uzyskasz dostępu do witryny za pomocą środków automatycznych lub innych niż ludzkie, za pomocą bota, skryptu lub w inny sposób;

(7) nie będziesz korzystać z witryny w żadnym nielegalnym lub nieautoryzowanym celu;

(8) korzystanie z witryny nie narusza żadnego obowiązującego prawa ani regulacji.

Jeśli podasz jakiekolwiek informacje, które są nieprawdziwe, niedokładne, nieaktualne lub niekompletne, mamy prawo zawiesić lub zamknąć Twoje konto i odmówić jakiegokolwiek bieżącego lub przyszłego korzystania z witryny (lub dowolnej jej części).

Rejestracja użytkownika

Może być konieczne zarejestrowanie się w witrynie. Zgadzasz się zachować poufność swojego hasła i ponosisz odpowiedzialność za korzystanie ze swojego konta i hasła. Zastrzegamy sobie prawo do usunięcia, odzyskania lub zmiany wybranej nazwy użytkownika, jeśli uznamy, według naszego wyłącznego uznania, że ​​taka nazwa użytkownika jest nieodpowiednia, obsceniczna lub w inny sposób budząca zastrzeżenia.

Akceptacja umowy

Zgadzasz się na warunki określone w niniejszych Warunkach użytkowania w odniesieniu do naszej strony internetowej. Niniejsza Umowa stanowi całość i jedyną umowę między nami a Tobą i zastępuje wszystkie wcześniejsze lub równoczesne umowy, oświadczenia, gwarancje i porozumienia dotyczące naszej strony internetowej i przedmiotu niniejszej Umowy. Jeśli naruszysz którykolwiek z tych warunków, zabrania się dalszego korzystania z naszej strony internetowej i usług. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany naszej strony internetowej i niniejszych warunków w dowolnym momencie bez uprzedniego powiadomienia.

Dane osobowe

Korzystając z naszej strony internetowej i usług, zgadzasz się na zbieranie, przekazywanie, przechowywanie i wykorzystywanie przez nas Twoich danych osobowych zgodnie z dalszym opisem w naszej Polityce prywatności.

Program partnerski i linki

Przyciski w naszej witrynie mogą zawierać linki partnerskie, a po ich kliknięciu możemy zarabiać na Twoich kliknięciach.

Uprawnienia do aplikacji

Gdy korzystasz z aplikacji stworzonych przez nas, możesz udzielić nam pewnych uprawnień do swojego urządzenia.

Prawa własności intelektualnej

Treść, organizacja, grafika, obrazy, logo, ikony, klipy audio, projekt, oprogramowanie, kompilacje, tłumaczenie magnetyczne, konwersja cyfrowa i inne kwestie związane z naszą witryną internetową są chronione stosownymi prawami autorskimi, znakami towarowymi i innymi prawami własności (w tym ale nie ogranicza się do własności intelektualnej) praw i przepisów.Kopiowanie, redystrybucja, wykorzystywanie lub publikowanie przez Ciebie takich spraw lub jakiejkolwiek części naszej witryny internetowej, z wyjątkiem przypadków dozwolonych w sekcji „Ograniczona licencja i dozwolone użycie”, jest surowo zabronione. Nie nabywasz praw własności do żadnego artykułu, dokumentu lub inne materiały przeglądane za pośrednictwem naszej strony internetowej. Umieszczenie informacji lub materiałów na naszej stronie internetowej nie stanowi zrzeczenia się jakichkolwiek praw do takich informacji i materiałów. Niektóre treści w naszej witrynie mogą być dziełem chronionym prawem autorskim lub własnością intelektualną stron trzecich.

Ograniczona licencja i dozwolone użycie

Otrzymujesz niewyłączną, niezbywalną, odwołalną licencję (a) na dostęp i korzystanie z naszej strony internetowej wyłącznie zgodnie z niniejszymi Warunkami użytkowania; (b) do korzystania z naszej strony internetowej wyłącznie do celów wewnętrznych, osobistych, niekomercyjnych; oraz (c) do drukowania dyskretnych informacji z naszej strony internetowej wyłącznie do celów wewnętrznych, osobistych, niekomercyjnych i pod warunkiem zachowania wszystkich zawartych w nich zasad dotyczących praw autorskich i innych. Żadna drukowana ani elektroniczna wersja jakiejkolwiek części naszej strony internetowej lub jej zawartości nie może być używana przez Ciebie w żadnych sprawach sądowych lub arbitrażowych w żadnych okolicznościach.

Ograniczenia i zakazy użytkowania

Nie możesz uzyskiwać dostępu do witryny ani korzystać z niej w żadnym innym celu niż ten, dla którego udostępniamy witrynę. Witryna nie może być używana w związku z jakimikolwiek przedsięwzięciami komercyjnymi, z wyjątkiem tych, które są specjalnie przez nas wspierane lub zatwierdzone.

Jako użytkownik witryny zgadzasz się nie:

 1. Systematycznie pobieraj dane lub inne treści z witryny w celu tworzenia lub kompilowania, bezpośrednio lub pośrednio, kolekcji, kompilacji, bazy danych lub katalogu bez naszej pisemnej zgody.
 2. dokonywać nieautoryzowanego korzystania z witryny, w tym gromadzenia nazw użytkowników i / lub adresów e-mail użytkowników drogą elektroniczną lub w inny sposób w celu wysyłania niechcianych wiadomości e-mail lub tworzenia kont użytkowników w sposób zautomatyzowany lub pod fałszywym pretekstem.
 3. Korzystaj z usług agenta ds. zakupów lub agenta ds. zakupów, aby dokonywać zakupów w witrynie.
 4. używać witryny do reklamowania lub oferowania sprzedaży towarów i usług.
 5. omijać, wyłączać lub w inny sposób ingerować w funkcje związane z bezpieczeństwem witryny, w tym funkcje, które uniemożliwiają lub ograniczają korzystanie lub kopiowanie jakiejkolwiek Treści lub wymuszają ograniczenia w korzystaniu z Witryny i/lub zawartej w niej Treści. / li>
 6. angażować się w nieautoryzowane ramkowanie lub umieszczanie linków do witryny.
 7. oszukiwać, oszukiwać lub wprowadzać w błąd nas i innych użytkowników, zwłaszcza przy próbie poznania poufnych informacji o koncie, takich jak hasła użytkowników;
 8. niewłaściwego korzystania z naszych usług wsparcia lub składania fałszywych raportów o nadużyciach lub niewłaściwym postępowaniu.
 9. angażować się w jakiekolwiek zautomatyzowane korzystanie z systemu, takie jak używanie skryptów do wysyłania komentarzy lub wiadomości lub korzystanie z eksploracji danych, robotów lub podobnych narzędzi do gromadzenia i ekstrakcji danych.
 10. zakłócać, zakłócać lub tworzyć nadmierne obciążenie witryny lub sieci lub usług połączonych z witryną.
 11. próbować podszywać się pod innego użytkownika lub osobę albo używać nazwy użytkownika innego użytkownika.
 12. sprzedać lub w inny sposób przenieść swój profil.
 13. wykorzystywać wszelkie informacje uzyskane z Witryny w celu nękania, wykorzystywania lub krzywdzenia innej osoby.
 14. korzystać z witryny w ramach wszelkich starań, aby konkurować z nami lub w inny sposób korzystać z witryny i / lub treści w celu uzyskania przychodów lub przedsięwzięcia komercyjnego.
 15. odszyfrować, dekompilować, deasemblować lub poddawać inżynierii wstecznej dowolne oprogramowanie stanowiące lub w jakikolwiek sposób tworzące część witryny.
 16. próbować ominąć wszelkie środki witryny mające na celu uniemożliwienie lub ograniczenie dostępu do witryny lub dowolnej części witryny.
 17. nękać, drażnić, zastraszać lub grozić naszym pracownikom lub agentom zaangażowanym w udostępnianie dowolnej części witryny.
 18. usuń informacje o prawach autorskich lub innych prawach własności z dowolnej treści.
 19. kopiować lub dostosowywać oprogramowanie witryny, w tym między innymi Flash, PHP, HTML, JavaScript lub inny kod
 20. przesyłać lub przesyłać (lub próbować przesyłać lub przesyłać) wirusy, konie trojańskie lub inne materiały, w tym nadmierne używanie wielkich liter i spamowanie (ciągłe publikowanie powtarzającego się tekstu), które zakłócają nieprzerwane korzystanie i czerpanie przyjemności z Witryna lub modyfikuje, utrudnia, zakłóca, zmienia lub zakłóca korzystanie, funkcje, funkcje, działanie lub konserwację witryny.
 21. przesyłać lub przesyłać (lub próbować przesyłać lub przesyłać) wszelkie materiały, które działają jako pasywny lub aktywny mechanizm gromadzenia lub przesyłania informacji, w tym między innymi wyraźne formaty wymiany grafiki („gify”), piksele 1 × 1, sieć błędy, pliki cookie lub inne podobne urządzenia (czasami określane jako „oprogramowanie szpiegujące” lub „mechanizmy pasywnego gromadzenia danych” lub „pcms”).
 22. z wyjątkiem sytuacji, gdy może to wynikać ze standardowego korzystania z wyszukiwarki lub przeglądarki internetowej, używać, uruchamiać, rozwijać lub rozpowszechniać dowolnego zautomatyzowanego systemu, w tym między innymi wszelkich pająków, robotów, narzędzi oszukujących, skrobaków lub czytników offline, które uzyskują dostęp do Witryna lub używanie lub uruchamianie nieautoryzowanego skryptu lub innego oprogramowania.
 23. dyskredytować, niszczyć lub w inny sposób szkodzić, naszym zdaniem, nas i / lub Witryny.
 24. korzystać z witryny w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami lub regulacjami.

Wkłady wygenerowane przez użytkowników

Witryna może zapraszać do czatowania, współtworzenia lub uczestniczenia w blogach, forach dyskusyjnych, forach internetowych i innych funkcjach oraz może zapewniać możliwość tworzenia, przesyłania, publikowania, wyświetlania, przesyłania, wykonywania, publikowania , rozpowszechniać lub transmitować treści i materiały do ​​nas lub w witrynie, w tym między innymi tekst, pisma, wideo, dźwięk, zdjęcia, grafiki, komentarze, sugestie lub dane osobowe lub inne materiały (łącznie „Wkłady”).

Treści mogą być widoczne dla innych użytkowników witryny i witryn internetowych osób trzecich. W związku z tym wszelkie przekazywane przez Ciebie składki mogą być traktowane jako niepoufne i niezastrzeżone. Tworząc lub udostępniając jakikolwiek wkład, oświadczasz i gwarantujesz, że:

 1. tworzenie, dystrybucja, transmisja, publiczne wyświetlanie lub wykonywanie oraz uzyskiwanie dostępu, pobieranie lub kopiowanie Twoich Wkładów nie narusza i nie będzie naruszać praw własności, w tym między innymi praw autorskich, patentów, znaków towarowych, handlu tajne lub osobiste prawa jakiejkolwiek strony trzeciej.
 2. jesteś twórcą i właścicielem lub posiadasz niezbędne licencje, prawa, zgody, wydania i pozwolenia na używanie i upoważnianie nas, witryny i innych użytkowników witryny do korzystania z Twojego wkładu w dowolny sposób przewidziany przez Witryna i niniejsze Warunki użytkowania.
 3. masz pisemną zgodę, zwolnienie i / lub pozwolenie każdej możliwej do zidentyfikowania osoby w swoich wkładach na używanie nazwiska lub podobizny każdej takiej możliwej do zidentyfikowania osoby, aby umożliwić włączenie i wykorzystanie twoich wkładów w dowolny sposób rozważane przez Witrynę i niniejsze Warunki użytkowania. li>
 4. Twój wkład nie jest fałszywy, niedokładny ani mylący.
 5. Twoje składki nie są niechcianymi ani nieautoryzowanymi reklamami, materiałami promocyjnymi, piramidami finansowymi, łańcuszkami, spamem, masowymi wysyłkami ani innymi formami nagabywania.
 6. Twoje Treści nie są nieprzyzwoite, lubieżne, lubieżne, sprośne, brutalne, napastliwe, oszczercze, oszczercze ani w inny sposób budzące zastrzeżenia (zgodnie z naszymi ustaleniami).
 7. Twoje Treści nie wyśmiewają, nie wyśmiewają, nie dyskredytują, nie zastraszają ani nie obrażają nikogo.
 8. Twoje składki nie popierają brutalnego obalenia jakiegokolwiek rządu ani nie podżegają, zachęcają ani nie grożą krzywdą fizyczną innym.
 9. Twoje składki nie naruszają żadnego obowiązującego prawa, przepisów ani zasad.
 10. Twoje Wpisy nie naruszają praw do prywatności ani wizerunku osób trzecich
 11. Twoje Treści nie zawierają żadnych materiałów, które proszą o podanie danych osobowych od osób poniżej 18 roku życia lub wykorzystują osoby poniżej 18 roku życia w sposób seksualny lub brutalny.
 12. Twoje składki nie naruszają żadnego prawa federalnego ani stanowego dotyczącego pornografii dziecięcej ani w inny sposób mają na celu ochronę zdrowia lub dobrego samopoczucia nieletnich;
 13. Twoje składki nie zawierają żadnych obraźliwych komentarzy związanych z rasą, pochodzeniem narodowym, płcią, preferencjami seksualnymi lub niepełnosprawnością fizyczną.
 14. Twoje Wpisy nie naruszają w żaden inny sposób ani nie zawierają linków do materiałów, które naruszają jakiekolwiek postanowienie niniejszych Warunków użytkowania ani żadnego obowiązującego prawa lub regulacji.

Jakiekolwiek korzystanie z Witryny z naruszeniem powyższego stanowi naruszenie niniejszych Warunków użytkowania i może skutkować, między innymi, wygaśnięciem lub zawieszeniem praw użytkownika do korzystania z Witryny.

Licencja na wkład

Publikując swoje Wpisy w dowolnej części Witryny [lub udostępniając Wpisy w Witrynie poprzez połączenie swojego konta z Witryny z dowolnym kontem sieci społecznościowych], automatycznie przyznajesz, a także oświadczasz i gwarantujesz, że posiadasz prawo do przyznania nam nieograniczonego, nieograniczonego, nieodwołalnego, wieczystego, niewyłącznego, zbywalnego, bezpłatnego, w pełni opłaconego, ogólnoświatowego prawa i licencji na hostowanie, używanie, kopiowanie, powielanie, ujawnianie, sprzedawanie, odsprzedawanie, publikowanie , transmitować, zmieniać tytuły, archiwizować, przechowywać, przechowywać w pamięci podręcznej, wykonywać publicznie, publicznie wyświetlać, ponownie formatować, tłumaczyć, przesyłać, fragmentów (w całości lub w części) i rozpowszechniać takie materiały (w tym między innymi obraz i głos użytkownika) w dowolnym celu , komercyjne, reklamowe lub inne, a także przygotowywanie prac pochodnych lub włączanie do innych prac takich wkładów oraz udzielanie i autoryzowanie podlicencji na powyższe. Wykorzystanie i dystrybucja może odbywać się w dowolnych formatach medialnych i za pośrednictwem dowolnych kanałów medialnych.

Niniejsza licencja będzie miała zastosowanie do dowolnej formy, nośnika lub technologii obecnie znanej lub opracowanej w przyszłości i obejmuje wykorzystanie przez nas Twojego imienia i nazwiska, nazwy firmy i nazwy franczyzy, w stosownych przypadkach, oraz wszelkich znaków towarowych, znaków usługowych, nazw handlowych , logo oraz dostarczone przez Ciebie obrazy osobiste i komercyjne. Zrzekasz się wszelkich praw moralnych do swoich Kontrybucji i gwarantujesz, że prawa moralne nie zostały w inny sposób zapewnione w Twoich Kontrybucjach.

Nie rościmy sobie prawa własności do Twoich wkładów. Zachowujesz pełną własność wszystkich swoich wkładów i wszelkich praw własności intelektualnej lub innych praw własności związanych z Twoim wkładem. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek oświadczenia lub oświadczenia w Twoich wkładach dostarczonych przez Ciebie w jakimkolwiek obszarze Witryny.

Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swój wkład do witryny i wyraźnie zgadzasz się zwolnić nas z wszelkiej odpowiedzialności i powstrzymać się od wszelkich działań prawnych przeciwko nam w związku z Twoim wkładem.

Mamy prawo, według naszego wyłącznego i absolutnego uznania, (1) edytować, redagować lub w inny sposób zmieniać dowolny wkład; (2) ponownej kategoryzacji wszelkich Wkładów w celu umieszczenia ich w bardziej odpowiednich miejscach w Witrynie; oraz (3) do wstępnego sprawdzania lub usuwania wszelkich wpisów w dowolnym momencie i z dowolnego powodu, bez powiadomienia. Nie mamy obowiązku monitorowania Twojego wkładu.

Treści stron trzecich

Treści stron trzecich mogą pojawiać się na naszej stronie internetowej lub mogą być dostępne za pośrednictwem łączy z naszej strony internetowej. Nie ponosimy odpowiedzialności i nie ponosimy odpowiedzialności za treści osób trzecich. Rozumiesz, że informacje i opinie zawarte w treściach stron trzecich reprezentują wyłącznie myśli autora i nie są przez nie popierane ani nie muszą odzwierciedlać naszych przekonań. Prosimy o uważne zapoznanie się z zasadami i praktykami stron trzecich oraz upewnienie się, że je rozumiesz, zanim zaangażujesz się w jakąkolwiek transakcję.Skargi, roszczenia, wątpliwości lub pytania dotyczące produktów stron trzecich powinny być kierowane do takiej strony trzeciej

Komentarze użytkowników, opinie i inne zgłoszenia

Jeśli na naszą prośbę wyślesz określone zgłoszenia (na przykład zgłoszenia do konkursu) lub bez naszej prośby, wyślesz kreatywne pomysły, sugestie, propozycje, plany lub inne materiały, zarówno online, pocztą elektroniczną, jak i pocztą , lub w inny sposób (zbiorczo określane jako „Komentarze”), zgadzasz się, że możemy w dowolnym czasie i bez ograniczeń edytować, kopiować, publikować, rozpowszechniać, tłumaczyć i w inny sposób wykorzystywać na dowolnym nośniku wszelkie Komentarze, które nam przekazujesz. Nie jesteśmy i nie będziemy zobowiązani (1) do utrzymywania jakichkolwiek Komentarzy w tajemnicy; (2) zapłacić odszkodowanie za wszelkie uwagi; lub (3) odpowiedzieć na wszelkie komentarze. Możemy, ale nie mamy obowiązku, monitorować, edytować lub usuwać treści, które uznamy według naszego wyłącznego uznania za niezgodne z prawem, obraźliwe, zawierające groźby, oszczercze, zniesławiające, pornograficzne, obsceniczne lub w inny sposób budzące zastrzeżenia lub naruszające własność intelektualną jakiejkolwiek strony lub niniejsze warunki użytkowania . Zgadzasz się, że Twoje komentarze nie będą naruszać żadnych praw osób trzecich, w tym praw autorskich, znaków towarowych, prywatności, osobowości lub innych praw osobistych lub praw własności. Ponadto zgadzasz się, że Twoje komentarze nie będą zawierać oszczerczych lub w inny sposób niezgodnych z prawem, obraźliwych lub obscenicznych materiałów, ani też zawierać wirusów komputerowych lub innego złośliwego oprogramowania, które mogłoby w jakikolwiek sposób wpłynąć na działanie naszej witryny lub jakiejkolwiek powiązanej witryny. Nie możesz używać fałszywego adresu e-mail, udawać kogoś innego niż Ty lub w inny sposób wprowadzać nas lub osoby trzecie w błąd co do pochodzenia jakichkolwiek komentarzy. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za wszelkie komentarze, które zamieszczasz i ich dokładność. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności i nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek komentarze opublikowane przez Ciebie lub jakąkolwiek stronę trzecią.

Zakończenie użytkowania

Zastrzegamy sobie prawo do usunięcia zarejestrowanego konta i korzystania z naszej strony internetowej i usług, według naszego wyłącznego uznania i bez uprzedniego powiadomienia, gdy niniejsze warunki użytkowania zostaną przez Ciebie naruszone z jakiegokolwiek powodu. Zwolnisz nas (oraz naszych członków zarządu, dyrektorów, agentów, podmioty zależne, spółki joint venture i pracowników) z odpowiedzialności z tytułu wszelkich roszczeń lub żądań, w tym uzasadnionych honorariów adwokackich, wysuwanych przez jakąkolwiek stronę trzecią w związku z naruszeniem przez Ciebie niniejszą Umowę lub korzystanie z naszej strony internetowej lub naruszenie przez Ciebie jakiegokolwiek prawa lub praw osób trzecich.
Możesz również wypowiedzieć niniejsze Warunki użytkowania w dowolnym momencie, powiadamiając nas, że nie chcesz już korzystać z naszych usług lub gdy przestaniesz korzystać z naszej strony internetowej. Zobowiązania i zobowiązania stron zaciągnięte przed datą rozwiązania pozostają w mocy po rozwiązaniu niniejszej umowy dla wszystkich celów.

Modyfikacje i przerwy

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany, modyfikacji lub usunięcia zawartości witryny w dowolnym momencie lub z dowolnego powodu według naszego wyłącznego uznania bez powiadomienia. Nie mamy jednak obowiązku aktualizowania jakichkolwiek informacji na naszej stronie. Zastrzegamy sobie również prawo do modyfikacji lub zaprzestania udostępniania całości lub części witryny bez powiadomienia w dowolnym momencie.

Nie ponosimy odpowiedzialności wobec Ciebie ani żadnej strony trzeciej za jakiekolwiek modyfikacje, zmiany cen, zawieszenie lub zamknięcie witryny.

Nie możemy zagwarantować, że witryna będzie dostępna przez cały czas. Możemy napotkać problemy ze sprzętem, oprogramowaniem lub innymi problemami lub wymagać przeprowadzenia konserwacji związanej z witryną, co spowoduje przerwy, opóźnienia lub błędy. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany, rewizji, aktualizacji, zawieszenia, przerwania lub innej modyfikacji witryny w dowolnym momencie lub z dowolnego powodu bez powiadomienia.

Zgadzasz się, że nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, szkody lub niedogodności spowodowane niemożnością uzyskania dostępu do witryny lub korzystania z niej podczas przestoju lub wyłączenia witryny.Żadne z postanowień niniejszych Warunków użytkowania nie będzie interpretowane jako zobowiązujące nas do utrzymywania i obsługi witryny lub dostarczania jakichkolwiek poprawek, aktualizacji lub wydań w związku z nimi

Licencja aplikacji mobilnej

Użyj licencji

Jeśli uzyskujesz dostęp do witryny za pośrednictwem aplikacji mobilnej, udzielamy Ci odwołalnego, niewyłącznego, niezbywalnego, ograniczonego prawa do instalacji i korzystania z aplikacji mobilnej na bezprzewodowych urządzeniach elektronicznych należących do Ciebie lub przez Ciebie kontrolowanych oraz do dostępu i korzystać z aplikacji mobilnej na takich urządzeniach ściśle zgodnie z warunkami niniejszej licencji aplikacji mobilnej zawartymi w niniejszych Warunkach użytkowania.

Nie wolno:

(1) dekompilacja, inżynieria wsteczna, deasemblacja, próba uzyskania kodu źródłowego lub odszyfrowanie aplikacji;

(2) dokonywać jakichkolwiek modyfikacji, adaptacji, ulepszeń, ulepszeń, tłumaczeń lub prac pochodnych z aplikacji;

(3) naruszać wszelkie obowiązujące prawa, zasady lub przepisy w związku z dostępem lub korzystaniem z aplikacji;

(4) usuwać, zmieniać lub ukrywać wszelkie uwagi dotyczące własności (w tym wszelkie uwagi dotyczące praw autorskich lub znaków towarowych) opublikowane przez nas lub licencjodawców aplikacji;

(5) używać aplikacji do wszelkich przedsięwzięć generujących przychody, przedsięwzięć komercyjnych lub innych celów, do których nie jest zaprojektowana ani przeznaczona;

(6) udostępnienie aplikacji w sieci lub innym środowisku umożliwiającym dostęp lub korzystanie z wielu urządzeń lub użytkowników jednocześnie;

(7) używać aplikacji do tworzenia produktu, usługi lub oprogramowania, które jest bezpośrednio lub pośrednio konkurencyjne lub w jakikolwiek sposób zastępuje aplikację;

(8) używać aplikacji do wysyłania automatycznych zapytań do dowolnej witryny internetowej lub do wysyłania niechcianych komercyjnych wiadomości e-mail;

(9) używać jakichkolwiek informacji zastrzeżonych lub dowolnych naszych interfejsów lub innej naszej własności intelektualnej w projektowaniu, opracowywaniu, produkcji, licencjonowaniu lub dystrybucji dowolnych aplikacji, akcesoriów lub urządzeń do użytku z aplikacją.

Urządzenia Apple i Android

Następujące warunki mają zastosowanie w przypadku korzystania z aplikacji mobilnej uzyskanej z Apple Store lub Google Play (każdy „Dystrybutor aplikacji”) w celu uzyskania dostępu do Witryny:

(1) licencja udzielona użytkownikowi na naszą aplikację mobilną jest ograniczona do niezbywalnej licencji na korzystanie z aplikacji na urządzeniu z systemem operacyjnym Apple iOS lub Android, w zależności od przypadku, i zgodnie z zasadami użytkowania określone w odpowiednich warunkach korzystania z usługi App Distributor;

(2) jesteśmy odpowiedzialni za świadczenie wszelkich usług konserwacji i wsparcia w odniesieniu do aplikacji mobilnej, jak określono w warunkach niniejszej licencji aplikacji mobilnej zawartych w niniejszych warunkach użytkowania lub w inny sposób wymagany przez obowiązujące prawo, a Ty przyjmuje do wiadomości, że każdy Dystrybutor Aplikacji nie ma żadnego obowiązku świadczenia jakichkolwiek usług konserwacji i wsparcia w odniesieniu do aplikacji mobilnej;

(3) w przypadku braku zgodności aplikacji mobilnej z obowiązującą gwarancją, możesz powiadomić odpowiedniego dystrybutora aplikacji, a dystrybutor aplikacji, zgodnie z jego warunkami i zasadami, może zwrócić cenę zakupu, Jeśli tak, opłacony za aplikację mobilną i w maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, Dystrybutor Aplikacji nie będzie miał żadnych innych zobowiązań gwarancyjnych w odniesieniu do aplikacji mobilnej;

(4) oświadczasz i gwarantujesz, że (i) nie znajdujesz się w kraju, który podlega U.S. embargo rządowe lub wyznaczony przez USA rząd jako kraj „wspierający terrorystów” oraz (ii) nie figurujesz na żadnej liście w USA rządowa lista stron objętych zakazem lub ograniczeniami;

(5) podczas korzystania z aplikacji mobilnej musisz przestrzegać obowiązujących warunków umowy stron trzecich, np., jeśli masz aplikację VoIP, nie możesz naruszać umowy o świadczenie usług bezprzewodowych podczas korzystania z aplikacji mobilnej;

(6) Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że Dystrybutorzy Aplikacji są beneficjentami będącymi osobami trzecimi warunków niniejszej licencji na aplikację mobilną zawartych w niniejszych Warunkach Użytkowania oraz że każdy Dystrybutor Aplikacji będzie miał prawo (i zostanie uznany za zaakceptowania prawa) do egzekwowania warunków niniejszej licencji aplikacji mobilnej zawartych w niniejszych Warunkach użytkowania wobec Ciebie jako beneficjenta będącego stroną trzecią

Media społecznościowe

W ramach funkcjonalności witryny możesz powiązać swoje konto z kontami internetowymi, które posiadasz u zewnętrznych dostawców usług (każde takie konto, „Konto strony trzeciej”) poprzez: (1) podanie swojego trzeciego - Dane logowania do Konta Party za pośrednictwem strony; lub (2) umożliwienie nam dostępu do Konta osoby trzeciej, co jest dozwolone na mocy obowiązujących warunków regulujących korzystanie z każdego Konta osoby trzeciej.

Oświadczasz i gwarantujesz, że masz prawo ujawnić nam swoje dane logowania do Konta Zewnętrznego i/lub przyznać nam dostęp do Konta Zewnętrznego, bez naruszania przez Ciebie któregokolwiek z warunków regulujących Twoje korzystanie odpowiedniego Konta strony trzeciej i bez zobowiązania nas do uiszczenia jakichkolwiek opłat lub nałożenia na nas jakichkolwiek ograniczeń użytkowania nałożonych przez zewnętrznego dostawcę usług Konta strony trzeciej.

Przyznając nam dostęp do Kont zewnętrznych, rozumiesz, że (1) możemy uzyskiwać dostęp, udostępniać i przechowywać (jeśli dotyczy) wszelkie treści, które dostarczyłeś i przechowywałeś na swoim Koncie zewnętrznym ( „Treści w sieci społecznościowej”), aby były dostępne w witrynie i za jej pośrednictwem za pośrednictwem Twojego konta, w tym między innymi listy znajomych oraz (2) możemy przesyłać i otrzymywać od Twojego konta strony trzeciej dodatkowe informacje w zakresie, w jakim zostaniesz o tym powiadomiony gdy połączysz swoje konto z kontem zewnętrznym.

W zależności od wybranych Kont osób trzecich i z zastrzeżeniem ustawień prywatności ustawionych w takich Kontach osób trzecich, informacje umożliwiające identyfikację, które publikujesz na swoich Kontach osób trzecich, mogą być dostępne na i za pośrednictwem Twojego konta na Strona. Należy pamiętać, że jeśli Konto strony trzeciej lub powiązana usługa stanie się niedostępna lub nasz dostęp do takiego Konta strony trzeciej zostanie zamknięty przez usługodawcę będącego stroną trzecią, zawartość sieci społecznościowych może przestać być dostępna w Witrynie i za jej pośrednictwem. p>

W dowolnym momencie będziesz mieć możliwość wyłączenia połączenia między swoim kontem w witrynie a kontami stron trzecich. PROSZĘ ZWRÓCIĆ UWAGĘ, ŻE TWOJE RELACJE Z ZEWNĘTRZNYMI DOSTAWCAMI USŁUG POWIĄZANYMI Z TWOIMI KONTAMI OSÓB TRZECICH PODLEGA WYŁĄCZNIE UMOWOM (UMOWYM) Z TAKIMI ZEWNĘTRZNYMI DOSTAWCAMI USŁUG.

Nie dokładamy wszelkich starań, aby przeglądać zawartość sieci społecznościowych w jakimkolwiek celu, w tym między innymi pod kątem dokładności, legalności lub nienaruszania praw, i nie ponosimy odpowiedzialności za zawartość sieci społecznościowych. Przyjmujesz do wiadomości i zgadzasz się, że możemy uzyskać dostęp do Twojej książki adresowej e-mail powiązanej z Kontem strony trzeciej i listy kontaktów przechowywanej na Twoim urządzeniu mobilnym lub tablecie wyłącznie w celu identyfikacji i poinformowania Cię o tych kontaktach, które również zarejestrowały się w celu korzystania z witryny

Możesz dezaktywować połączenie między witryną a kontem innej firmy, kontaktując się z nami, korzystając z poniższych informacji kontaktowych lub za pomocą ustawień konta (jeśli dotyczy). Postaramy się usunąć wszelkie informacje przechowywane na naszych serwerach, które zostały uzyskane za pośrednictwem takiego Konta strony trzeciej, z wyjątkiem nazwy użytkownika i zdjęcia profilowego, które zostaną powiązane z Twoim kontem.

Reklamodawcy

Umożliwiamy reklamodawcom wyświetlanie reklam i innych informacji w określonych obszarach witryny, takich jak reklamy na pasku bocznym lub banery reklamowe.Jeśli jesteś reklamodawcą, ponosisz pełną odpowiedzialność za wszelkie reklamy, które umieszczasz w witrynie i wszelkie usługi świadczone w witrynie lub produkty sprzedawane za pośrednictwem tych reklam

Ponadto, jako reklamodawca, gwarantujesz i oświadczasz, że posiadasz wszelkie prawa i uprawnienia do umieszczania reklam w witrynie, w tym między innymi prawa własności intelektualnej, prawa do reklamy i prawa umowne.

[Jako reklamodawca zgadzasz się, że takie reklamy podlegają postanowieniom naszej Ustawy Digital Millennium Copyright Act („DMCA”) Powiadomienia i Zasady opisane poniżej, a także rozumiesz i zgadzasz się, że nie będzie zwrotu ani innej rekompensaty za usunięcie treści DMCA -powiązanych problemów.] Po prostu zapewniamy przestrzeń do umieszczania takich reklam i nie mamy innych relacji z reklamodawcami.

Powiadomienie i zasady dotyczące ustawy Digital Millennium Copyright Act (Dmca)

Powiadomienia

Szanujemy prawa własności intelektualnej innych osób. Jeśli uważasz, że jakikolwiek materiał dostępny w Witrynie lub za jej pośrednictwem narusza jakiekolwiek prawa autorskie, które posiadasz lub kontrolujesz, natychmiast powiadom naszego Wyznaczonego Agenta ds. Praw Autorskich, korzystając z danych kontaktowych podanych poniżej („Powiadomienie”).

Kopia Twojego powiadomienia zostanie wysłana do osoby, która opublikowała lub przechowywała materiał, do którego odnosi się powiadomienie. Informujemy, że zgodnie z prawem federalnym możesz zostać pociągnięty do odpowiedzialności za szkody, jeśli w zgłoszeniu złożysz istotne nieprawdziwe informacje. W związku z tym, jeśli nie masz pewności, czy materiał znajdujący się w witrynie lub z nią powiązany narusza Twoje prawa autorskie, powinieneś najpierw rozważyć skontaktowanie się z prawnikiem.

Wszystkie powiadomienia powinny spełniać wymagania DMCA 17 U.S.C. § 512 (c) (3) i zawierać następujące informacje:

(1) Fizyczny lub elektroniczny podpis osoby upoważnionej do działania w imieniu właściciela wyłącznego prawa, które zostało rzekomo naruszone;

(2) identyfikacja dzieła chronionego prawem autorskim, które rzekomo zostało naruszone, lub, jeśli powiadomienie obejmuje wiele dzieł chronionych prawem autorskim w witrynie, reprezentatywną listę takich dzieł w witrynie;

(3) identyfikacja materiału, który rzekomo narusza prawo lub jest przedmiotem działań naruszających prawo i który ma zostać usunięty lub dostęp do którego ma być wyłączony, oraz informacje wystarczające, aby umożliwić nam zlokalizowanie materiału ;

(4) informacje wystarczające do umożliwienia nam skontaktowania się ze stroną skarżącą, takie jak adres, numer telefonu i, jeśli jest dostępny, adres e-mail, pod którym można się skontaktować ze stroną skarżącą;

(5) oświadczenie, że strona składająca skargę jest przekonana w dobrej wierze, że wykorzystanie materiału w sposób będący przedmiotem skargi nie jest autoryzowane przez właściciela praw autorskich, jego przedstawiciela lub prawo;

(6) oświadczenie, że informacje zawarte w powiadomieniu są dokładne i pod karą krzywoprzysięstwa, że ​​strona skarżąca jest upoważniona do działania w imieniu właściciela wyłącznego prawa, które zostało rzekomo naruszone.

Roszczenie wzajemne

Jeśli uważasz, że Twoje własne materiały chronione prawem autorskim zostały usunięte z witryny w wyniku pomyłki lub błędnej identyfikacji, możesz przesłać pisemne roszczenie wzajemne do [nas / naszego wyznaczonego przedstawiciela ds. praw autorskich], korzystając z danych kontaktowych podanych poniżej („ Roszczenie wzajemne ”).

Aby roszczenie wzajemne było skuteczne zgodnie z ustawą DMCA, Twoje roszczenie wzajemne musi zawierać zasadniczo następujące informacje:

(1) identyfikacja materiału, który został usunięty lub wyłączony oraz lokalizacja, w której materiał pojawił się przed jego usunięciem lub wyłączeniem;

(2) oświadczenie, że zgadzasz się na jurysdykcję Federalnego Sądu Okręgowego, w którym znajduje się Twój adres, lub, jeśli adres znajduje się poza Stanami Zjednoczonymi, dla dowolnego okręgu sądowego, w którym się znajdujemy;

(3) oświadczenie, że zaakceptujesz obsługę procesu od strony, która złożyła zawiadomienie lub od agenta strony;

(4) Twoje imię i nazwisko, adres i numer telefonu;

(5) oświadczenie pod groźbą kary za krzywoprzysięstwo, że masz w dobrej wierze przekonanie, że kwestionowany materiał został usunięty lub wyłączony w wyniku pomyłki lub błędnej identyfikacji materiału, który ma zostać usunięty lub wyłączony;

(6) Twój podpis fizyczny lub elektroniczny

Jeśli wyślesz nam ważne, pisemne roszczenie wzajemne spełniające wymagania opisane powyżej, przywrócimy usunięte lub zablokowane materiały, chyba że najpierw otrzymamy zawiadomienie od strony składającej Powiadomienie informujące nas, że taka strona wniosła pozew sądowy do powstrzymać Cię od angażowania się w działania naruszające prawa związane z danym materiałem.

Pamiętaj, że jeśli oświadczysz niezgodnie z prawdą, że wyłączona lub usunięta treść została usunięta przez pomyłkę lub błędną identyfikację, możesz zostać pociągnięty do odpowiedzialności za szkody, w tym koszty i honoraria prawnika. Złożenie fałszywego roszczenia wzajemnego stanowi krzywoprzysięstwo.

Wyłączenie odpowiedzialności i ograniczenie odpowiedzialności

Korzystając z naszej strony internetowej i usług, wyraźnie zgadzasz się, że korzystanie z naszej strony internetowej i usług odbywa się na własne ryzyko. Wszystkie informacje przekazujemy na zasadzie „tak jak jest”. Nie oświadczamy ani nie gwarantujemy, że nasza strona internetowa będzie wolna od błędów, wirusów lub innych szkodliwych elementów, ani że wady zostaną naprawione. Nie oświadczamy ani nie gwarantujemy, że informacje dostępne na naszej stronie internetowej lub za jej pośrednictwem będą prawidłowe, dokładne, aktualne lub w inny sposób wiarygodne. Niniejszym przyjmujesz do wiadomości, że niniejszy paragraf ma zastosowanie do wszystkich treści i usług dostępnych na naszej stronie internetowej. W żadnym wypadku nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie lub pośrednie szkody, które wynikają z korzystania lub niemożności korzystania z naszej strony internetowej i usług, w tym między innymi polegania przez Ciebie na jakichkolwiek informacjach uzyskanych z naszej strony internetowej i usług, które powodują błędy, usunięć, wirusów, opóźnień w działaniu lub innych awarii działania strony internetowej. TINECO, w tym nasi partnerzy i podmioty stowarzyszone, powiązane strony trzecie, pracownicy, kontrahenci i osoby zaangażowane w obsługę naszej strony internetowej i usług, w maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo, zrzekają się wszelkiej odpowiedzialności za wszelkie straty lub szkody, które mogą ponieść Ciebie lub jakiejkolwiek strony trzeciej spowodowanej przez naszą stronę internetową. Obejmuje to (między innymi) wszelkie straty lub szkody poniesione w wyniku zaniedbania.

Siła wyższa

Nie ponosimy odpowiedzialności za nieprzewidziane opóźnienia w wykonywaniu któregokolwiek z naszych zobowiązań wynikających z niniejszych Warunków użytkowania i będziemy uprawnieni do rozsądnego przedłużenia czasu na wykonanie takich zobowiązań.

Cała umowa i rozdzielność

Niewykonanie lub nieegzekwowanie przez nas jakiegokolwiek prawa lub postanowienia niniejszych warunków użytkowania nie stanowi zrzeczenia się takiego prawa lub postanowienia. Niniejsze Warunki użytkowania oraz wszelkie zasady lub zasady działania opublikowane przez nas na naszej stronie internetowej lub w odniesieniu do Warunków użytkowania stanowią całość umowy i porozumienia między Tobą a nami i regulują korzystanie z naszej strony internetowej i usług, zastępując wszelkie wcześniejsze lub równoczesne umowy , komunikaty i propozycje, ustne lub pisemne, między Tobą a nami (w tym między innymi wszelkie wcześniejsze wersje Warunków korzystania).W przypadku, gdy jakiekolwiek postanowienie niniejszych Warunków użytkowania zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub niewykonalne, takie postanowienie będzie mimo wszystko wykonalne w najszerszym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, a część niewykonalna zostanie uznana za oddzieloną od niniejszych Warunków Użytkowania, takie ustalenie nie wpłynie na ważność i wykonalność pozostałych postanowień

Prawo właściwe i rozstrzyganie sporów

Niniejsze Warunki użytkowania oraz wszelkie odrębne umowy, na mocy których świadczymy Ci usługi, podlegają prawu Chińskiej Republiki Ludowej i zgodnie z nim będą interpretowane, bez odniesienia do konfliktów praw.
Wszelkie spory wynikające z niniejszych Warunków użytkowania podlegają wyłącznej jurysdykcji i właściwości sądów znajdujących się w dystrykcie Wuzhong, Suzhou City, Chiny.

Zmiany w niniejszych Warunkach korzystania

Możemy wprowadzać zmiany w funkcjach, funkcjonalności lub zawartości naszej witryny w dowolnym momencie bez wcześniejszego powiadomienia. Zastrzegamy sobie prawo, według własnego uznania, do edytowania lub usuwania wszelkich dokumentów, informacji lub innych treści pojawiających się na naszej stronie internetowej. Prosimy o zapoznawanie się od czasu do czasu z niniejszymi warunkami użytkowania. Dalsze korzystanie z naszej strony internetowej lub dostęp do niej po opublikowaniu jakichkolwiek zmian oznacza akceptację tych zmian. Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące niniejszych Warunków użytkowania, skontaktuj się z nami pod adresem support@tineco.com.

Kontakt

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących niniejszych Warunków użytkowania prosimy o kontakt pod adresem:

Tineco Intelligent Technology Co., Ltd.
Nie. 108, Shihu West Road, dystrykt Wuzhong
miasto Suzhou, prowincja Jiangsu 215128, PRChina
support.de@tineco.com

Niniejsze Warunki użytkowania zostały ostatnio zaktualizowane 15 sierpnia 2018 r. p>.